Jak funguje doplňkové penzijní spoření?

Doplňkové penzijní spoření Universita spoření a investování

Penzijní spoření patří mezi dlouhodobé spořící produkty, minimální délka spoření je 5 let, jinak platí, že spoříte až do 60 let. Na konci spoření máte možnost vybrat si, jakým způsobem vám budou úspory vyplaceny buď jednorázově (tzv. jednorázové vyrovnání), nebo formou důchodu, tj. pravidelných dávek.

Jinak je princip velice jednoduchý :

 • Uzavřete smlouvu s vybranou penzijní společností a na svůj účet převádíte pravidelně své příspěvky. Za každý vklad získáváte státní příspěvek ve výši až 230 Kč měsíčně.
 • V případě, že vám na smlouvu přispívá zaměstnavatel, i tyto prostředky se připíší ke stavu vašeho účtu. Na příspěvky zaměstnavatele se státní příspěvky nevztahují.
 • Penzijní společnost investuje vaše peníze v souladu s investiční strategií, kterou jste si zvolili při uzavření smlouvy, a každý rok vám připisuje zhodnocení.
 • Příspěvky, které jste zaplatili na penzijním spoření nad 12 000 Kč, si můžete každý rok odečíst z daňového základu až do výše 24 000 Kč. Na daních se tak dá ušetřit až 3 600 Kč ročně.
 • Na samém konci spoření se obrátíte na svojí investiční společnost a vyberete si způsob, jakým chcete čerpat vámi naspořené prostředky. Za určitých okolností můžete čerpat peníze ze svého účtu i před dosažením 60 let věku formou předdůchodu.

Kombinací státního příspěvku a úspor na daních můžete dosáhnout ročně až 6 360 Kč „zisku“ od státu. Kompletní přehled státních příspěvků a výše možné daňové úspory v systému doplňkového penzijního připojištění je k dispozici zde.

Dá se ze systému penzijního spoření vystoupit?

V případě, že budete chtít smlouvu ukončit předčasně, máte po 24 měsících spoření nárok na tzv. odbytné. S ním jsou ale spojena rizika. Za prvé, ztrácíte tak nárok na veškeré státní příspěvky, které budou vráceny Ministerstvu financí. Za druhé, v případě, že jste si zaplacené příspěvky odečetli z daní, vzniká vám povinnost podat opravné daňové přiznání a odečty zpětně dodanit. To samé se týká i vašeho zaměstnavatele.

Na co si dát pozor?

Výběru investiční strategie i způsobu výplaty se budeme věnovat v samostatných článcích, zde pouze zmíníme některé další zajímavé vlastnosti penzijního spoření. Jak už z logiky státní podpory vyplývá, každý účastník má možnost mít právě jednu aktivní smlouvu penzijního spoření u jedné penzijní společnosti.

Nově mohou na penzi spořit i rodiče svým nezletilým dětem a to ihned po narození. Dítě má stejně jako kdokoliv jiný nárok na státní příspěvek. Na druhou stranu počítejte s tím, že spoření je ve prospěch dítěte, budete mít omezené možnosti jak se smlouvou nakládat (například smlouvu vypovědět apod.)

V případě úmrtí účastníka peníze z penzijního účtu obdrží určená osoba (tj. osoba určená účastníkem při uzavření smlouvy) nebo dědicové zemřelého. Podle toho, zdali účastník dovršil 60 let věku (a splnil podmínky pro výplatu dávky) bude vyplaceno jednorázové vyrovnání nebo odbytné.

V příštím článku si přiblížíme, co je to investiční strategie a jak se v nich orientovat.

Seriál článků o penzijním spoření

Připravili jsme pro vás seriál článků, které vám udělají větší náhled do problematiky penzijního spoření.

 1. Co je Doplňkové penzijní spoření?
 2. Co je to investiční strategie?
 3. Jak funguje doplňkové penzijní spoření?
 4. Jak si vybrat penzijní společnost?
 5. Jak sjednat smlouvu penzijního spoření
 6. Jak vybrat peníze z penzijního spoření
 7. Komu je penzijní spoření určeno?
 8. Penzijní spoření a bezpečnost
 9. Penzijní spoření a daně

Comments are closed.