Jak si vybrat penzijní společnost?

Doplňkové penzijní spoření Universita spoření a investování

Většina parametrů penzijního spoření je dána zákonem, který stanoví skoro vše od způsobu uzavření smlouvy přes přesné podmínky pro přiznání státní podpory až po způsob výplaty penzí. Také například většina poplatků (respektive jejich maximální výše) je stanovena zákonem. Prostor pro konkurenci penzijních společností je relativně omezený.

V čem se tedy penzijní společnosti mohou lišit? *

Především se liší investiční strategie, a to jak je společnosti naplňují. Názvy investičních strategií mohou být totožné, přesto každá společnost nakupuje jiné akcie nebo dluhopisy, podle toho, čemu věří portfolio manažer fondu.

Jelikož se liší portfolia účastnických fondů, liší se i historické výnosy. Většina portfolio manažerů bude argumentovat tím, že každý fond má svoji strategii, které se liší a proto i historické výnosy strategií jsou nesrovnatelné. Pro vás jako pro klienta je to ale jedno, protože historický výnos fondu je hlavní ukazatel toho, jak je daná penzijní společnost schopná zhodnocovat vaše peníze. U transformovaných fondů se výnosy příliš neliší. Výsledky za rok 2015 se pohybovaly od 0,4% u nejhorší společnosti po 1,4% u společnosti nejlepší. Je to dáno tím, že v transformovaném fondu společnosti garantují pozitivní výnos. Proto nakupují (většinou všichni stejné) státní dluhopisy.

U účastnických fondů jsou rozdíly mezi nejlepším a nejhorším mnohem výraznější. Je to samozřejmě dáno tím, že ve vyvážených a dynamických fondech je vyšší zastoupení akcií. U těch dochází k častým výkyvům v jejich hodnotě, což se odráží i na výnosech účastnických fondů.

* aktualizované výnosy transformovaných i účastnických fondů najdete zde.

Jak postupovat při výběru penzijní společnosti?

Ideálně využijte náš srovnávač. Ten vám po zadání několika parametrů vypočte, kolik můžete získat ve vybraném účastnickém fondu za předpokladu, že jeho správce bude nadále zhodnocovat peníze jako v minulosti. I když minulé výnosy nejsou v žádném případě zárukou jejich opakování v budoucnu, jsou minimálně vizitkou schopností portfolio manažera fondu. Když si vyberete fond, můžete si klidně uzavřít i novou smlouvu, třeba i online.

Také je dobré si o fondu a společnosti něco přečíst, ideálně na webových stránkách penzijní společnosti. Abyste lépe pochopili jak DPS funguje, můžete začít naším seriálem o penzijním spoření, odkazy na další články nadete na konci stránky

A ještě jednu poznámku, i když už jsme o ní psali dříve. Před uzavřením smlouvy musíte vyplnit investiční dotazník. Z něj může vyplynout, že určitá strategie pro vás nemusí být vhodná. I když se nemusíte doporučením investičního dotazníku řídit, minimálně se ještě jednou zamyslete…

 

 

Seriál článků o penzijním spoření

Připravili jsme pro vás seriál článků, které vám udělají větší náhled do problematiky penzijního spoření.

  1. Co je Doplňkové penzijní spoření?
  2. Co je to investiční strategie?
  3. Jak funguje doplňkové penzijní spoření?
  4. Jak si vybrat penzijní společnost?
  5. Jak sjednat smlouvu penzijního spoření
  6. Jak vybrat peníze z penzijního spoření
  7. Komu je penzijní spoření určeno?
  8. Penzijní spoření a bezpečnost
  9. Penzijní spoření a daně

Comments are closed.