7 faktorů, které (většinou) ovlivňují cenu zlata

Investice do zlata Novinky O investování a investicích Universita spoření a investování

Prognózovat vývoj trhů je nemožné, ceny závisí na obrovském množství faktorů, které se neustále mění. Zkušení investoři proto v rámci svých prognóz věnují pozornost i tomu, co by se stalo v případě, že se podmínky na trhu změní. K tomu je třeba znát, co ovlivňuje ceny aktiva nebo komodity, se kterou chtějí obchodovat. V dnešním článku zkusíme rozebrat hlavní faktory, které ovlivňují cenu zlata.

1.   Měnová politika a úrokové sazby

Úrokové sazby mají na cenu zlata asi největší vliv díky tzv. „nákladům ušlé příležitosti“. To znamená, že abych mohl peníze investovat do aktiva, které mi přinese n% výnos, vzdávám se výnosu m% z jiného aktiva, ve kterém mám peníze uložené právě teď. Uveďme příklad s pomocí porovnání investice do zlata a dluhopisů.

Držba zlata na rozdíl od dluhopisů nepřináší žádný úrok. Jestliže úrokové sazby dluhopisů rostou, cena zlata padá s tím, jak někteří investoři prodávají zlato, aby měli volné prostředky na investice do dluhopisů. Naopak při poklesu úrokových sazeb cena zlata roste, protože klesají náklady ušlé příležitosti z držby zlata. Zkrátka nízké sazby = větší atraktivita zlata, větší poptávka po zlatu, rostoucí cena. Současné nízké sazby (a v nedávné minulosti dokonce záporné výnosy dluhopisů) cenám zlata přejí.

Velkou roli na cenu zlata samozřejmě mají i očekávání investorů ohledně budoucího vývoje sazeb. Proto investoři reagují na prohlášení (především) amerického FEDu ohledně stavu ekonomiky a výhledu úrokových sazeb. Na ohlášené zvýšení reagují ceny zlata (většinou) okamžitým poklesem, na stabilní výhled (většinou) reagují mírným růstem.

2.   Výhled ekonomiky, ekonomická data

Velký vliv na cenu zlata mají údaje o stavu a výhledech ekonomiky, především tedy té americké. Stav zaměstnanosti, vývoj mezd, statistiky, růst HDP mohou ovlivnit rozhodnutí FEDu, které (jak jsme již zmiňovali) ovlivňují cenu zlata.

Obecný vztah by se dal definovat jako : Silný ekonomický růst (dobré statistiky) = tlak na pokles ceny zlata. Důvodem je to, že silný růst může přimět FED k utažení měnové politiky (snížení dostupnosti peněz), které zvýší náklady ušlé příležitosti z držby zlata.

Ještě je třeba zmínit vztah mezi cenou zlata a vývoje kurzu Dolaru. Americký Dolar je stále nejrozšířenější světovou rezervní měnou i měnou obchodní. I cena zlata na hlavních světových burzách se fixuje v amerických Dolarech. Vztah mezi cenou zlata a hodnotou Dolaru je nepřímo úměrný. Slabý Dolar tlačí nahoru ceny v podstatě všech komodit, nejenom zlata. A naopak tlaky na posílení Dolaru, většinou díky rostoucí americké ekonomice, tlačí na pokles ceny zlata.

3.   Inflace

Jeden z nejčastěji uváděných argumentů pro nákup zlata je ochrana proti inflaci a znehodnocení měny. Inflace je často známkou ekonomického růstu a expanze. Centrální banky se snaží podporovat růst růstem peněžní zásoby, tedy v podstatě tištěním peněz. To má za následek klesající kupní sílu peněz, a rostoucí ceny fyzických aktiv, tedy i zlata. Po roce 2008 napumpovaly centrální banky do krizí zasažených ekonomiky bilióny Dolarů, což se pozitivně odrazilo i na ceně zlata.

Oproti papírovým penězům je kupní síla zlata dlouhodobě velmi stabilní. Protože na kupní sílu zlata politika (a hlavně tištění peněz) má minimální vliv, je proto zlato ceněno po celém světě investory jako hedging v případě, že očekávají pokles hodnoty papírových peněz. To vede ke zvýšení poptávky po zlatu a tedy i dále tlačí na růst jeho ceny.

4.   Spotřeba zlata

Každý rok, zhruba polovina světové poptávky po zlatě připadá na výrobu šperků a zlatých ozdob. Další zhruba 7-8% připadá na poptávku technologických oborů, jako je elektrotechnický průmysl, kde se zlato využívá od počítačů přes mobilní telefony po GPS moduly, nebo zdravotnictví využívající zlato například do srdečních implantátů. A pouze okolo 45% poptávky po zlatu tvoří investoři a centrální banky.

Z pohledu poptávky pro výrobu šperků nejvíce zlata končí v Indii a Číně, kde je zlato doposud užíváno částečně jako platidlo, ale v obou zemích je symbolem společenského postavení a rychle rostoucí ekonomiky obou zemí dávají tušit, že poptávka tady i nadále poroste.

5.   Nabídka a poptávka po zlatu

Jestliže nabídka komodity, třeba zlata klesá a poptávka roste, roste logicky i jeho cena. Základní ekonomická rovnice funguje i zde. Například v roce 2016 poptávka po zlatu vyrostla o 16% (rostla poptávka zejména po investičním zlatu), ale nabídka pouze asi o 1%. Proto i ceny zlata v průběhu roku rostly.

O poptávce jsme mluvili, podíváme se teď na nabídku zlata. Nabídka zlata dosahuje zhruba … tun ročně. Z toho pouze malá část zlata se vytěží v daném roce. I tak ale těžba, respektive náklady na těžbu, dokážou ovlivňovat aktuální ceny zlata. Jestliže náklady na těžbu rostou, těžební společnosti se snaží prodat více zlata, aby si udržely úroveň svých zisků. Vyšší náklady také promítnou do vyšších cen nabízeného zlata bez ohledu na to, jestli bylo vytěženo včera nebo před 50 lety.

6.   Investiční fondy, institucionální investoři

Takzvané burzovně obchodované fondy (anglická zkratka ETF) zastupují poptávku po investičním zlatu. I když jejich význam a vliv na cenu je (zatím) malý, rozhodně se bude postupně zvyšovat.

Fondy nakupují fyzické zlato a investorům potom prodávají podíl na celkovém množství zlata, to vše při minimálních vstupních nákladech, více jsme psali zde. Nákupy a prodeje zlata ze strany investičních fondů odrážejí nálady investorů, jejich zvýšená poptávka může ovlivnit cenu fyzického zlata. Například v roce 2016 růst poptávky po zlatu o 16% byl tažen nákupy investičních fondů.

7.   Nejistota investorů

Asi nejhůře uchopitelným faktorem, který ale na druhou stranu má obrovský vliv, je nejistota, myšleno nejistota investorů ohledně dalšího vývoje ve světě. Ta je do značné míry ovlivněna psychologií, nedá se proto dost dobře vyčíslit.

Nelze jednoznačně říct, co nejvíce ovlivňuje psychiku investorů, jestli je to politika, vojenské konflikty, hrozba terorismu nebo něco dalšího. Určitě se jednotlivé vlivy prolínají a mění v čase. Funguje zde určitá nepřímá úměrnost s akciovými trhy. Hrubě řečeno, jestliže nálada investorů je optimistická, akciové trhy rostou a zlato (většinou) klesá. Stačí ale jeden jaderný test v KLDR nebo zkouška balistické rakety a situace se rázem otočí. I lidé, kteří by o zlatě normálně neuvažovali, jsou schopni zlato kupovat a přispívat tak k rostoucí poptávce a tedy i ceně zlata.

Na toto téma existuje řada studií, které přesahují možnosti našeho článku, pro ty, kteří by chtěli číst dále přidáváme několik odkazů.

 

  1. 7 faktorů, které (většinou) ovlivňují cenu zlata
  2. Co byste měli vědět, ještě než začnete investovat do zlata
  3. Investice do zlata – návrat ke kořenům?
  4. Investice do zlata prostřednictvím podílových fondů
  5. Jak nakupovat zlato?
  6. Kupní síla zlata v čase

Leave a Reply