Co je to investiční strategie?

Doplňkové penzijní spoření Universita spoření a investování

Investiční strategie definuje způsob, jakým bude penzijní společnost investovat prostředky z vašeho penzijního účtu. Penzijní společnosti nabízejí několik typů účastnických fondů, platí, že každý fond má svojí investiční strategii. Jednotlivé strategie se od sebe liší zejména podílem prostředků investovaným do akcií.

Investiční strategie = účastnický fond

Názvy účastnických fondů se liší, ale v zásadě se základní strategie dají rozdělit na :

 • Konzervativní  – investuje do dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu, akcie vůbec nejsou v portfoliu zastoupeny
 • Vyváženou – do akcií investuje většinou maximálně 30-40% majetku
 • Dynamickou – mohou většinu – 70-80% majetku – investovat do akcií

Ze zákona musí všechny penzijní společnosti nabízet konzervativní strategii ve formě tzv. Povinného konzervativního fondu. Ale jsou i jiné konzervativní fondy, nově například Etický účastnický fond od PSČS.

Každé investiční strategii potom odpovídá jiný očekávaný výnos, nejnižší u konzervativní, nejvyšší u dynamické varianty. Zároveň s vyšším očekávaným výnosem roste i míra rizika. Riziko se měří tzv. volatilitou, což je kolísání hodnoty investice v závislosti na výkyvech trhu. Investiční strategie (fondy) lze mezi sebou kombinovat, nebo mezi nimi libovolně přecházet.

Penzijní společnosti mají ze zákona povinnost doporučit klientovi vhodnou investiční strategii. Před uzavřením smlouvy klient vyplní investiční dotazník, na jeho základě potom dostane doporučení. Doporučením se klient nemusí řídit a strategii si vybrat podle sebe, stačí odmítnout doporučení písemnou formou.

V případě, že si strategii v průběhu spoření rozmyslíte, nemusíte zoufat. Většina penzijních společností umožňuje změnu (některé bezplatně) investiční strategie jedenkrát ročně.

V nabídce penzijních společností se lze setkat i s nabídkou strategie životního cyklu. Ta využívá několik strategií (fondů), jejichž podíl se mění v závislosti na věku klienta. Na začátku spoření investuje většinu prostředků do rizikovějších, a tedy potenciálně výnosnějších strategií, s přibližující se dobou odchodu do důchodu se rozložení mění směrem ke konzervativní strategii, aby se předchozí výnosy podařilo udržet.

Investiční strategie a český klient…

Podle statistiky asociace penzijních společností ČR jsou Češi velmi konzervativní. Zhruba ¾ klientů volí nejkonzervativnější strategii, dynamickou okolo 7% klientů. Přitom zejména pro mladého klienta je dynamická strategie vzhledem k velmi dlouhé době spoření ideální. Výkyvy hodnoty budou, na druhou stranu očekávaný zisk je dlouhodobě nejvyšší.

 

 

Seriál článků o penzijním spoření

Připravili jsme pro vás seriál článků, které vám udělají větší náhled do problematiky penzijního spoření.

 1. Co je Doplňkové penzijní spoření?
 2. Co je to investiční strategie?
 3. Jak funguje doplňkové penzijní spoření?
 4. Jak si vybrat penzijní společnost?
 5. Jak sjednat smlouvu penzijního spoření
 6. Jak vybrat peníze z penzijního spoření
 7. Komu je penzijní spoření určeno?
 8. Penzijní spoření a bezpečnost
 9. Penzijní spoření a daně

Comments are closed.