Jak vybíráme fondy?

Podílové fondy Universita spoření a investování

Investoři dnes mohou vybírat z nabídky tisíců podílových fondů různých zaměření, různých investičních společností, mohou investovat v různých měnách, jen v českých korunách je dnes nabízeno asi 300 fondů. Jak se v nich vyznat? Podle čeho srovnávat? Jak si vybrat ideální fond?

O tom, jak postupovat při výběru podílového fondu, respektive na jaké otázky si musíme odpovědět, jsme psali v jednom z našich předchozích článků. Nyní si na příkladu prakticky ukážeme, jak funguje náš srovnávač MitVic.cz.

Dejme tomu, že chceme vybrat vhodný podílový fond pro investora, který :

·         Zatím nemá zkušenost s podílovými fondy

·         Chce pravidelně investovat část peněz, které nepotřebuje, odhadem například 3.000 Kč měsíčně

·         Je ochoten nést rozumnou (střední) míru rizika

·         Očekává vyšší výnos než na spořícím účtu v bance (kolem 3%)

·         Chce investovat v českých korunách

·         Plánuje peníze využít po uplynutí 5 let

Krok 1 – sběr dat

Ještě než přistoupíme k vlastnímu srovnání a výběru fondu, je třeba získat a upravit (nejlépe ve formě tabulky) základní data o fondech. Zajímají nás údaje o výkonnosti fondu za posledních několik let, údaje o výši a struktuře účtovaných poplatků, rizikový profil fondu, typ fondu, investiční strategie a cíle fondu. Shromáždit tolik údajů vyžaduje možná desítky hodin času, proto ho děláme za vás, výsledek potom vypadá jak na následujícím obrázku…

ukázka srovnávacího excelu

 

Krok 2 – Výběr typu fondu

V dalším kroku zúžíme seznam fondů, ze kterých budeme vybírat na ty, které svým charakterem odpovídají profilu našeho investora. Zajímají nás pouze fondy s maximálně střední mírou investičního rizika s výnosem okolo 3% p.a.

Rizikovost fondu se měří pomocí tzv. syntetického ukazatele rizika (SRRI), který najdete pro každý fond na stránkách investiční společnosti v dokumentu „klíčové informace pro investory“. Zavedení ukazatele vychází z právních předpisů v souvislosti se směrnicemi EU a má umožnit srovnat rizikovost fondů v rámci EU. Má celkem 7 stupňů, čím vyšší stupeň, tím vyšší riziko spojené s investicí do daného fondu. Pro našeho investora budeme vybírat z fondů s ukazatelem maximálně na úrovni 4.

Díky požadavku na vyšší zhodnocení budeme vybírat z dluhopisových respektive smíšených podílových fondů. Ze 300 fondů jsme snížili oblast výběru na 40 fondů J

 

Krok 3 – Srovnání parametrů

Výnosnost fondu

Většina společností uvádí výnosy fondů dosažené za různá časová období. Investor z našeho příkladu požaduje investici na 5 let, z toho důvodu budeme větší váhu dávat výnosům dosažených fondem v delším časovém horizontu (3 – 5 let). Výnosy za kratší časové období pro nás nejsou zase až tak podstatné, budeme jim dávat nejnižší váhu.

Na tomto místě leckdo namítne, že jakékoliv výnosy dosažené v minulosti nejsou zárukou toho, že fond dosáhne podobných výsledků i v budoucnu. To je určitě pravda, nicméně minulé výnosy jsou vizitkou fondu a minimálně svědčí o kvalitě jeho managementu v porovnání s konkurencí. Proto je výnosnost vždy prvním sledovaným parametrem při srovnání.

Poplatky

Dále přicházejí na řadu poplatky. O jednotlivých typech poplatků jsme psali v našem článku (….). Poplatky před vlastním srovnáním upravíme podle parametrů naší investice. Často jsou například vstupní poplatky odstupňovány podle výše investované částky, nebo se liší při jednorázové investici nebo pravidelném investování.

Kromě jednotlivých poplatků publikují investiční společnosti ukazatel, tzv. TER, který vyjadřuje celkovou nákladovost fondu dosaženou fondem za minulé účetní období. Počítá se v procentech jako suma všech poplatků vybraných od klientů dělená průměrnou výší aktiv fondu za určité období. Samozřejmě, že čím vyšší je TER, tím více zaplatíte na poplatcích, a čím více poplatků, tím nižší výnos[1].

Ostatní parametry

Většina fondů umožňuje investice již od pár stokorun, proto parametry jako minimální výše investice mají spíše okrajový význam, v našem případě vybíráme pouze fondy, které vyhovují požadavku na pravidelnou investici ve výši 3.000 Kč měsíčně.

Kromě všech výše uvedených existují parametry, které nejsou kvantifikovatelné, respektive podle kterých nelze fondy porovnávat. Sem patří investiční cíle fondu, struktura aktiv fondu a podobně. Je na každém investorovi, aby posoudil, na kolik odpovídají jeho představě, a vybral si vhodnou variantu.

Krok 4 – výběr

Nyní už máme vlastně vše hotovo, zbývá seřadit fondy podle všech parametrů, případně vyřadit fondy, které neodpovídají vašim požadavkům. V případě, že budete chtít i uzavřít smlouvu, stačí zanechat kontakt, spolupracovníci portálu mítvíc.cz se s vámi spojí a pomohou vám.

A jak vypadá nabídka pro našeho investora? To zjistíte v naší kalkulačce zde J

 

[1] Výnosnost fondu se uvádí již očištěná o poplatky, tj. ty jsou při výpočtu již započteny

Seriál článků o podílových fondech

Chcete začít investovat do podílových fondů a nechcete na nic zapomenout? Připravili jsme pro vás průvodce krok za krokem

 1. 4 základní typy podílových fondů
 2. Investiční program
 3. Jak porovnávat otevřené podílové fondy
 4. Jak sestavit portfolio podílových fondů
 5. Jak vybíráme fondy?
 6. Jak vybírat peníze z podílového fondu?
 7. Jak vybrat svůj podílový fond krok za krokem
 8. Jak začít investovat do podílových fondů ve 4 krocích
 9. Jaká rizika jsou spojená s investováním do otevřených podílových fondů?
 10. Jednorázová vs. pravidelná investice
 11. Jsou pro vás vhodné podílové fondy?
 12. Náklady vašeho podílového fondu
 13. Ostatní typy fondů
 14. Proč mít peníze jinde, než na spořícím účtu?
 15. Výhody investování do podílových fondů

Comments are closed.