Jaká rizika jsou spojená s investováním do otevřených podílových fondů?

Podílové fondy Universita spoření a investování

Investice do podílových fondů vám může skutečně přinést více peněz. Jsou s ní však spjata rizika, která je třeba brát na zřetel. A o těch se dozvíte právě v tomto článku

Cílem MítVíc.cz je motivovat vás k převzetí větší zodpovědnosti za svoji vlastní finanční budoucnost. Ještě před první investicí do podílových fondů je lepší se seznámit s možnými riziky. Ta dělíme na:

 • Tržní riziko
 • Kreditní riziko (riziko emitenta)
 • Měnové riziko
 • Inflační riziko
 • Riziko spojené se správou fondu

Pojďme si je přiblížit.

Tržní riziko

Vyjadřuje riziko ztráty hodnoty vaší investice spojené se špatným výběrem podílového fondu nebo se špatným načasováním investice. Jinými slovy, jestliže například na trhu dojde k poklesu ceny akcií a vy jste právě nakoupili podílové listy akciového fondu, zřejmě bude sledovat, jak se hodnota vašeho účtu snižuje. Protože pokles trhů nemůžete nijak ovlivnit, tržního rizika se v investování nezbavíte.

Kreditní riziko

Riziko spojené s nedodržením závazku poskytovatele investiční služby, tj. správce, administrátora, investiční společnosti. Toto riziko je naštěstí v podstatě eliminováno. V České republice je ze zákona majetek otevřeného podílového fondu (podílníků) zcela oddělen od majetku investiční společnosti.

Měnové riziko

Je riziko změny hodnoty investice v důsledku změny hodnoty měny, ve které je investice vedena, vůči České koruně (CZK). Zjednodušeně řečeno: pokud bude klient investovat například do fondu, který nakupuje americké akcie kotované v USD, klient sice bude posílat na svůj účet CZK, ale pokud dojde k znehodnocení CZK vůči USD, hodnota investice může klesnout, i když ceny amerických akcií porostou

Inflační riziko

je riziko ztrátovosti investice v důsledku znehodnocení peněz a to i v případě pozitivního vývoje ceny aktiva, do kterého fond investuje. Na toto riziko je třeba brát ohled především z dlouhodobého investičního horizontu. Důsledek si umí představit každý, vzpomeňte si na ceny v obchodech před rokem 89 – ,,…za peníze, které mi dříve stačily na celý nákup, si dnes nekoupím pomalu ani rohlík“

Riziko spojené s řízením fondu

Portfolio manažer podílového fondu, který rozhoduje, kam bude fond investovat podle předem daných parametrů fondu, může udělat špatné rozhodnutí. Toto rozhodnutí,  jak a kam fond investuje investor, neovlivní. Může pouze vybrat fond, podle parametrů, kam fond může a bude investovat, tj. může z fondu svoje peníze vybrat. Jestliže bude takových klientů víc, vedení investiční společnosti se pravděpodobně s daným portfolio manažerem rychle rozloučí…

Hrozí dnes další „případ Kožený“?

V devadesátých letech bylo slovo „fond“ spojováno především s řadou skandálů v rámci kuponové privatizace. Asi nejznámějším případem bylo vytunelování Harvardských fondů, spojovaných s osobou Viktora Koženého. Podílové fondy jsou ovšem ze své podstaty zcela jiný produkt, než byly fondy privatizační.

Investiční společnost jako správce podílového fondu hospodaří se svým majetkem, který tvoří její základní kapitál a příjmy z poplatků. V případě, že investiční společnost vyhlásí bankrot, pouze její vlastní majetek se stává součástí konkurzní podstaty, v žádném případě se to netýká majetku podílového fondu. V případě bankrotu by buď byly veškeré cenné papíry, ve kterých je majetek fondu uložen, prodány a peníze rozděleny podílníkům, spíše by ale fond převzal nový správce (investiční společnost), který by fond nadále spravoval nebo sloučil s jiným ze svých fondů.

V praxi je oddělení majetku řešeno tak, že správce fondu uzavírá smlouvu s tzv. depozitářem, což je renomovaná banka s licencí České národní banky, která zakládá zvláštní účet pro správu prostředků podílového fondu a každodenně dohlíží na to, zda správce fondu nakládá s jeho majetkem v souladu se zákony České republiky a statutem fondu.

V případě, že by se i depozitář dostal do ekonomických potíží, jeho funkci by převzal nový depozitář, opět platí, že prostředky podílového fondu jsou striktně odděleny od prostředků depozitáře.

S ohledem na minimalizaci rizik spojených s investicí do podílového fondu je třeba připomenout roli České národní banky jako vykonavatele dohledu nad správci podílových fondů. Pro získání licence je třeba splnit zákonné požadavky na minimální kapitál, kvalifikaci vedoucích zaměstnanců i vytvoření vnitřních kontrolních procesů. Splnění požadavků samo o sobě eliminuje případné nepoctivce.

Troufáme si tak říci, že „vytunelovat“ podílový fond je prakticky nemožné. Podílové fondy se stávají standardním produktem, který už ve většině lidí nevzbuzuje nedůvěru.

Seriál článků o podílových fondech

Chcete začít investovat do podílových fondů a nechcete na nic zapomenout? Připravili jsme pro vás průvodce krok za krokem

 1. 4 základní typy podílových fondů
 2. Investiční program
 3. Jak porovnávat otevřené podílové fondy
 4. Jak sestavit portfolio podílových fondů
 5. Jak vybíráme fondy?
 6. Jak vybírat peníze z podílového fondu?
 7. Jak vybrat svůj podílový fond krok za krokem
 8. Jak začít investovat do podílových fondů ve 4 krocích
 9. Jaká rizika jsou spojená s investováním do otevřených podílových fondů?
 10. Jednorázová vs. pravidelná investice
 11. Jsou pro vás vhodné podílové fondy?
 12. Náklady vašeho podílového fondu
 13. Ostatní typy fondů
 14. Proč mít peníze jinde, než na spořícím účtu?
 15. Výhody investování do podílových fondů

Comments are closed.