Náklady vašeho podílového fondu

Podílové fondy Universita spoření a investování

Provoz libovolného podílového fondu stojí spoustu peněz. Správce podílového fondu (investiční společnost) musí získat licenci od České Národní Banky, akcionáři musí vložit do podnikání svůj vlastní kapitál (desítky miliónů korun), platit běžné provozní náklady (pronájem kanceláře, mzdy zaměstnanců, reklama) a samozřejmě musí dosahovat alespoň minimálního zisku.

K uhrazení všech těchto nákladů slouží poplatky, které si správce fondu strhává z majetku fondu nebo z příspěvků podílníků. Poplatky jsou vypočteny tak, aby byl fond stabilní, mohl plnit účel, pro který byl založen, ale zároveň musí také vydělávat.

V České republice se běžně setkáte s těmito poplatky

Vstupní poplatek

Výstupní poplatek

Manažerský poplatek

Poplatek za úspěch

Pojďme se na poplatky podívat podrobněji.

Vstupní poplatek

K čemu slouží: K úhradě nákladů spojených se získáním klienta. Kromě již zmíněných provozních nákladů se jedná především o provizi agentovi – zprostředkovateli.

Jeho výše: Jednotky procent z vámi investované částky. Chcete-li například vložit 100 000 Kč do fondu se vstupním poplatkem 1%, investiční společnost vám nakoupí podílové jednotky za 99 000 Kč, 1 000 Kč si strhne jako vstupní poplatek. Výše vstupního poplatku se zpravidla odvíjí od rizikovosti fondu. Čím vyšší riziko (a tím i očekávaný výnos), tím vyšší vstupní poplatek. U pravidelného investování je logika úhrady vstupního poplatku stejná.

Výstupní poplatek

K čemu slouží: Hlavním cílem poplatku je udržet vás ve fondu alespoň po minimální dobu, zpravidla 1-2 roky. Pečlivě si přečtěte podmínky investování do vámi vybraného podílového fondu, abyste zjistili, zda se vás týká placení výstupního poplatku.

Jeho výše: Procento z peněz, které získáte odkupem vašich podílových listů. Například jestliže prodáte podílové listy za 100 000 Kč ve fondu s výstupním poplatkem 2%, správce převede na váš účet 98 000 Kč, 2 000 Kč je výše výstupního poplatku. Výstupní poplatek obvykle platíte například pouze v prvním roce, od druhého roku jeho výše postupně klesá na nulu.

Poplatek za úspěch

K čemu slouží : Motivuje portfolio manažera dosahovat co nejvyššího zisku

Jeho výše : Většinou se určuje jako určitá část dosaženého zisku, například veškerý zisk nad 10%. S poplatkem za úspěch se u klasických podílových fondů setkáváme poměrně zřídka. Většinou podobný typ poplatků najdeme u fondů rizikových investic, hedge fondů a podobně. Poplatek za úspěch bývá kritizován. Protože je spojen s překročením určité úrovně zisku může motivovat portfolio manažera brát na sebe vyšší riziko, než je přístupné. V praxi se můžeme setkat s řadou omezení poplatku, například tzv. High-water mark, kdy si portfolio manažer s každým zvýšením hodnoty fondu nastavuje vyšší laťku, kterou musí překonat. Cílem je ochránit peníze podílníků.

Manažerský poplatek

K čemu slouží: Slouží k úhradě běžných provozních nákladů a tvorbě alespoň minimálního zisku správce podílového fondu.

Jeho výše: Jednotky procent z hodnoty vašeho portfolia každý rok. Opět platí, že čím rizikovější fond, tím vyšší je jeho očekávaný výnos a tím vyšší je i manažerský poplatek.

Vedle výše ročního zhodnocení fondu mají právě poplatky největší vliv na zisk z vaší investice. Nicméně podobně jako je tomu například u jídla, výše poplatku (u jídla výše ceny) ani zdaleka nerozhoduje o jeho kvalitě. Proto vám doporučujeme nenechat se zbytečně zlákat nízkými poplatky, nebo se naopak považovat fondy s vysokými poplatky za automaticky kvalitnější. O výkonnosti fondu rozhodují jiné atributy o kterých píšeme v jednom z našich článků. V každém případě se vždy informujte jaké poplatky se týkají vámi vybraného fondu ještě před uzavřením smlouvy.

Seriál článků o podílových fondech

Chcete začít investovat do podílových fondů a nechcete na nic zapomenout? Připravili jsme pro vás průvodce krok za krokem

 1. 4 základní typy podílových fondů
 2. Investiční program
 3. Jak porovnávat otevřené podílové fondy
 4. Jak sestavit portfolio podílových fondů
 5. Jak vybíráme fondy?
 6. Jak vybírat peníze z podílového fondu?
 7. Jak vybrat svůj podílový fond krok za krokem
 8. Jak začít investovat do podílových fondů ve 4 krocích
 9. Jaká rizika jsou spojená s investováním do otevřených podílových fondů?
 10. Jednorázová vs. pravidelná investice
 11. Jsou pro vás vhodné podílové fondy?
 12. Náklady vašeho podílového fondu
 13. Ostatní typy fondů
 14. Proč mít peníze jinde, než na spořícím účtu?
 15. Výhody investování do podílových fondů

Comments are closed.