Ostatní typy fondů

Podílové fondy Universita spoření a investování

V jednom z předchozích článků jsme si přiblížili nejčastější typy podílových fondů. V tomto článku půjdeme více do hloubky a ukážeme vám další typy podílových fondů, se kterými se můžete setkat.

Zajištěné fondy

Fondy, které klientovi garantují vrácení 100% nebo alespoň podstatné části vložených prostředků. V případě poklesu trhů je klient chráněn proti případné ztrátě, na druhou stranu v případě růstu trhů přijde o část potenciálního výnosu. Na rozdíl od klasických otevřených fondů se zajištěné fondy zakládají na přesně ohraničenou dobu, například 5 let. Investor sice může v průběhu z fondu vystoupit, ale většinou za cenu vysokých poplatků.

Fondy životního cyklu

Jsou fondy, jejichž struktura se mění v čase, například v závislosti na věku klienta. V tomto případě v produktivním věku fond investuje ve větší míře prostředky klienta do akcií. S tím jak klient stárne, se prostředky přesouvají do konzervativních fondů, které mají za cíl především zachovat hodnotu. Jinak řečeno na začátku se fond snaží co nejvíce vydělat, aby na konci pokud možno o nic nepřišel.

Nemovitostní fondy

Investují do nemovitostí a to buď přímo (investor developerských projektů) nebo nákupem cenných papírů developerských společností, hypotečních zástavních listů a pozemků.

Komoditní fondy

Investují do komodit (zlato, stříbro, ropa, zemědělská produkce atd.) většinou prostřednictvím takzvaných derivátů (futures, opcí).

ETF

Speciální fondy obchodované na burze, tj. nejedná se o klasický podílový fond. V České republice se s těmito fondy nesetkáme (lze koupit prostřednixtvím specializovaného brokera ETF zahraniční) nicméně existují u nás podílové fondy, které běžně nakupují ETF do svých portfolií.

Seriál článků o podílových fondech

Chcete začít investovat do podílových fondů a nechcete na nic zapomenout? Připravili jsme pro vás průvodce krok za krokem

 1. 4 základní typy podílových fondů
 2. Investiční program
 3. Jak porovnávat otevřené podílové fondy
 4. Jak sestavit portfolio podílových fondů
 5. Jak vybíráme fondy?
 6. Jak vybírat peníze z podílového fondu?
 7. Jak vybrat svůj podílový fond krok za krokem
 8. Jak začít investovat do podílových fondů ve 4 krocích
 9. Jaká rizika jsou spojená s investováním do otevřených podílových fondů?
 10. Jednorázová vs. pravidelná investice
 11. Jsou pro vás vhodné podílové fondy?
 12. Náklady vašeho podílového fondu
 13. Ostatní typy fondů
 14. Proč mít peníze jinde, než na spořícím účtu?
 15. Výhody investování do podílových fondů

Comments are closed.