PSČS rozšiřuje nabídku účastnických fondů

Novinky Penzijní spoření

Penzijní společnost České spořitelny rozšířila nabídku účastnických fondů doplňkového penzijního spoření o nový fond s názvem „Etický účastnický fond“. Fond sází na investice do cenných papírů společností, které naplňují principy společensky odpovědných investic.

Co to je společensky odpovědná investice?

SRI fondy (z anglického Social Responsible Investment) stojí na 3 pilířích – životní prostředí, sociální odpovědnost, corporate governance. „Zelené“ technologie, investice do úspory energií a obnovitelných zdrojů energie jsou klasičtí představitelé emitentů, jejichž cenné papíry SRI fondy nakupují. Corporate governance – odpovědný a transparentní způsob řízení společnosti – bude do budoucna jedním z hlavních kritérií, které ovlivní, jak snadno si firmy budou půjčovat peníze (získávat kapitál). SRI fondy zkrátka kromě standardních kritérií výběru investic zohledňují i další kritéria, která zohledňují chování samotných firem.

Může takový přístup přinést fondu vyšší zisk? To je sporná otázka a odpovědi na ní se budou různit. Minimálně zelené technologie – především ale díky státním dotacím – ziskovostí překonávají jiná odvětví. Etický fond ale na tento segment sází.

Komu je fond určen?

Fond je určen konzervativním investorům s investičním horizontem minimálně 3 roky. Jedná se o smíšený fond s převahou fixně úročených instrumentů, maximální podíl akcií v portfoliu je 15%. Cílem fondu je dosahovat zhodnocení vyšší než povinný konzervativní fond. V nabídce ČSPS tak fond zaujímá místo mezi povinným konzervativním a vyváženým účastnickým fondem.

Comments are closed.