Penzijní spoření a bezpečnost

Doplňkové penzijní spoření Universita spoření a investování

U DPS, stejně jako u kteréhokoliv jiného finančního produktu, je nutné zvážit i otázku bezpečnosti vložených prostředků. Přeci jen spoříte až několik desítek let, navíc se spořením pak spojujete své naděje na lepší životní úroveň ve stáří. Jakým způsobem je řešena bezpečnost vašich peněz v penzijních společnostech?

Vklady v penzijní společnosti nejsou pojištěny

Na rozdíl od například bankovních vkladů vaše úspory v penzijní společnosti nejsou pojištěny, jejich bezpečnost je ale řešena celou řadou jiných opatření

Především ze zákona je striktně oddělen majetek účastníků od majetku penzijních společností a jejich akcionářů. Jinými slovy penzijní společnost je pouze správce účastnických fondů. Má nárok na odměnu za správu, za své závazky ale ručí pouze svým majetkem, nikoliv prostředky účastníků. Jestliže by se některá penzijní společnost dostala do finančních problémů, Česká národní banka, jako orgán dohledu nad penzijními společnostmi, by rozhodla o převodu účastnických fondů (a tedy všech prostředků klientů) pod jiného správce. Doposud podobná situace nikdy nenastala.

Penzijní spoření pod dohledem státu

Státní dohled je další formou zajištění bezpečnosti vkladů. Penzijní společnosti musí pravidelně vykazovat celou řadu statistik a údajů o svém hospodaření, o způsobu jakým investují prostředky z účastnických fondů, navíc pravidelně procházejí kontrolou ČNB a Ministerstva financí zaměřenou na dodržování zákonů. Celou řadu údajů pak penzijní společnosti musí povinně publikovat na svých webových stránkách. Dá se tedy říci, že hospodaření penzijních společností je pod kontrolou široké veřejnosti.

Kromě dohledu nad penzijními společnostmi ČNB uděluje penzijním společnostem licenci. Podmínkou udělení licence penzijní společnosti je kromě kvalifikace jejího vedení, existence vnitřních kontrolních procesů také požadavky na minimální základní kapitál penzijní společnosti, které činí minimálně 300 milionů Kč. To už je suma schopná odradit kteréhokoliv potenciálního nepoctivce.

Další prostředky kontroly DPS

Kromě státního dohledu musíme zmínit i takzvaného depozitáře penzijní společnosti. Tím je renomovaná banka, která odděluje prostředky penzijní společnosti a prostředky účastníků na různých účtech, tak, aby s nimi penzijní společnost nemohla nakládat nad rámec toho, co jí dovoluje zákon.

Konečně za určitou formu záruky lze považovat i akcionáře penzijních společností – jedná se bez výjimky o velké finanční, pojišťovací nebo bankovní instituce. Propůjčením svého názvu penzijním společnostem vkládají do systému svoji reputaci, kterou rozhodně nechtějí riskovat.

Samozřejmě určitá míra rizika existuje vždy. Rozhodnutí, zda svěříte své peníze vybrané penzjiní společnosti je jen na vás. Podle nás se i v porovnání s ostatními zeměmi český systém DPS dá považovat za bezpečný, s fungujícím (a poměrně přísným) dohledem a jasně stanovenými pravidly.

Seriál článků o penzijním spoření

Připravili jsme pro vás seriál článků, které vám udělají větší náhled do problematiky penzijního spoření.

  1. Co je Doplňkové penzijní spoření?
  2. Co je to investiční strategie?
  3. Jak funguje doplňkové penzijní spoření?
  4. Jak si vybrat penzijní společnost?
  5. Jak sjednat smlouvu penzijního spoření
  6. Jak vybrat peníze z penzijního spoření
  7. Komu je penzijní spoření určeno?
  8. Penzijní spoření a bezpečnost
  9. Penzijní spoření a daně

Comments are closed.