Podílové fondy v roce 2018

Novinky O investování a investicích

Možnosti investovat do podílových fondů využívá stále více Čechů, odhadem již každý sedmý. Na konci roku 2017 mohou být spokojeni hlavně ti, kteří investují do akciových podílových fondů. Jejich vklady se za poslední rok zhodnotily téměř o 13%. Vydělala i většina investorů, která sází na investice do smíšených fondů, a to slušná 4,1%, dluhopisové fondy se zhodnotily o cca 0,5%. Naopak nejméně rizikové fondy krátkodobých investic přinesly v průměru ztrátu ve výši -0,7%. To všechno jsou samozřejmě pouze průměrná čísla, v každé skupině najdeme šampiony i absolutní propadáky.

 

Akciové fondy

Zatímco v roce 2016 kralovaly akciové fondy zaměřené na Emerging markets včetně střední a východní Evropy, v roce 2017 největší růst dosáhly fondy zaměřené na asijské trhy (Čína, Indie, Japonsko). Nejlepší výsledek dosáhl fond China Equity od společnosti Pioneer Investments (+49,7%), následovaný fondem Asia (ex. Japan) Equity od stejného správce (+37%) a fondem Greater China Equity od společnosti NN Investment Partners (+35,2%). Seřadíme-li pomyslně akciové fondy podle výnosů a jejich zaměření na konkrétní region, byly na dalších místech seřazeny fondy zaměřené na Evropské akcie, Emerging markets a teprve potom na americké trhy. Většina akciových fondů není zaměřena na jedno konkrétní odvětví, z oborově zaměřených fondů nejlepšího výsledku dosáhl fond Information technology od NN Investment Partners (+29.8%).

Bohužel všechny zmíněné fondy jsou denominované v USD, český investor, který nakupoval fondy za koruny, vydělal výrazně méně kvůli pohybu kurzu CZK/USD.

Výhled na rok 2018

Rok 2017 akciím extrémně přál, námi oslovení portfolio manažeři fondů se vzácně shodli že „rok 2018 bude dobrý, ale ne tak dobrý jako 2017“. Vzhledem k obecně vysokým valuacím akcií (vysoký poměr ceny akcií k ziskům na akcii) očekávají růst nižší než v roce 2017 se zvýšenou volatilitou, tj. s vyšším rizikem krátkodobých výkyvů v cenách akcií. I tak ale celkově akciovým trhům věří. Ohledně výhledu pro jednotlivé regiony už se názory liší, trend ukáží americké akcie, na které by měla pozitivně zapůsobit plánovaná daňová reforma (program na snížení zdanění korporací prezidenta Trumpa).

A jaký je náš názor? Můj kolega nedávno použil sympatickou formulaci – „já investuji do českých a východoevropských akcií. Protože v tom místě žiji pracuji a rozumím tomu, co se kolem mě děje. A do budoucna celému regionu věřím, jinak bych tu už nebyl…“. K tomu chci dodat jen, že všem vždy doporučuji investovat pravidelně, tím nejvíce snížíte riziko výkyvů cen, bez ohledu na to, jakou třídu aktiv nebo obor si vyberete. A samozřejmě nevybírat pouze jeden jediný fond. A osobně preferuji fondy v českých korunách.

Dluhopisové fondy

Výnosy dluhopisů jsou na extrémně nízkých úrovních již několik let. Spolu s tím jsou stlačené rizikové prémie dluhopisů (přirážka za riziko emitenta, zjednodušeně rozdíl mezi výnosy korporátních a státních dluhopisů). V takové situaci portfolio manažeři nemají mnoho možností – vybírají dluhopisy na rozvíjejících se trzích, spíše s kratší splatností nebo dluhopisy s proměnlivým kupónem. Nejlepšího výsledku ze všech dluhopisových fondů v našem přehledu dosáhl fond Pioneer Fund Solutions – Conservative od společnosti Pioneer Investments (+16,8%). Bohužel uvedeného výnosu dosáhl fond denominovaný v USD, korunová varianta fondu vyrostla pouze o necelé 1%.

Co čekat v letošním roce

Situace na trhu dluhopisů se v dohledné době změní a výnosy začnou růst. Období extrémně levných peněz, kterým se centrální banky snažily nastartovat ekonomiku zasaženou krizí, skončí, porostou zejména výnosy u delších splatností. Centrální banky mohou ale začít zvyšovat sazby mnohem rychleji, důvodem může být zejména zrychlující se inflace. Ta zatím neroste příliš rychle, ale především americký trh práce vykazuje nízkou nezaměstnanost, která postupně začne tlačit na růst mezd.

Jen připomenu, že zvýšení sazeb se do cen dluhopisů, a tedy i dluhopisových fondů, promítne negativně, protože dříve nakoupené dluhopisy s nižším výnosem ztratí část své hodnoty. Osobně více věřím akciím než dluhopisům, jestliže ale dojde k propadu cen dluhopisů, považoval bych to za dobrý signál k nákupu.

Comments are closed.