Jak sestavit portfolio podílových fondů

Podílové fondy Universita spoření a investování

Každý podílový fond investuje do celé řady cenných papírů, v tom je jedna z jeho hlavních výhod. Když nakoupíte podílové jednotky kteréhokoliv fondu, vaše investice bude díky tomu dostatečně diverzifikovaná. Na druhou stranu ne každý chce vsadit vše například pouze na dluhopisy nebo akcie. Většina investorů začne po čase fondy mezi sebou kombinovat a vytvářet tak svoje portfolio podílových fondů.

Jaké zásady dodržovat?

Při sestavování portfolia je potřeba postupovat stejně, jako při výběru samotných fondů. Vždy vycházet především z investičních cílů, rizika, předpokládaného investičního horizontu (podrobněji jsme psali v našem seriálu zde).
Obecná poučka říká, že čím déle budete investovat, tím více si můžete dovolit ve svém portfoliu investovat do volatilnějších fondů (fondy vyšším a častějším kolísáním hodnoty). Jinými slovy, čím déle investuji, tím více akcií. Logika říká, že i kdyby hodnota akcií silně propadla hned na začátku, máte stále ještě dost času na investici do akcií vydělat. Další poucka říká, že čím blíže jste konci investice, tím více byste měli zvýšit podíl konzervativních investic s nízkým očekávaným výnosem. Jinými slovy hlavně ke konci nepřijít o pracně nastřádané zisky.

Životní cyklus

Na výše popsaném principu fungují investiční programy. Většinou v sobě kombinují více fondů, jejich podíly se mění v závislosti na věku klienta. Čím více se blíží konec programu, většinou je nastaven na okamžik, kdy klient dosáhne důchodového věku, tím méně akcií a tím více konzervativních fndů. Zvláště oblíbený je takový přístup u fondů spojených s životním pojištěním (tzv. Unit-linked).

Podle nás je ale podobný postup poněkud krátkozraký. Odchodem do důchodu život člověka nekončí. Má před sebou ještě mnoho let aktivního života, i peníze mohou dále navyšovat svojí hodnotu, není nutné snižovat riziko na absolutní minimum.
K sestavení portfolia zkrátka vždy přistupujte s ohledem na své potřeby, preference a investiční temperament.

Kolik fondů zařadit?

Jak jsme již psali v úvodu, každý fond je sám o sobě diverzifikovanou investicí. Proto nemá smysl to s počtem fondů přehánět. Pro začínající investory budou stačit tři, maximálně pět fondů. Při výběru fondů se doporučuje přidržovat se následujících zásad :

 1. Vybírejte fondy, které mají různou strategii, případně investují do různých aktiv – určitě nemá smysl kupovat si dva fondy, které investují například do středoevropských akcií. I když bude mít každý jiného správce, velice pravděpodobně budou dosahovat hodně podobných výsledků.
 2. Diverzifikujte – hledejte fondy, které nebudou reagovat stejně na vývoj trhu. Například ceny akcií ovlivňují výsledky firem a ekonomický cyklus obecně, dluhopisy zase reagují na opatření centrálních bank, zejména změny úrokových sazeb.
 3. Neinvestujte velkou část portfolia do úzce zaměřeného fondu – například ruské akcie apod.
 4. Existují anticyklická odvětví (tabák), většinou portfolio manažeři zařazují i taková ktiva, nebo při negativních signálech zvyšují jejich podíl. V opravdových krizích ale většinou klesají ceny úplně všech aktiv

A co dál?

Když už portfolio sestavíte, pokuste se ho alespoň nějakou dobu neměnit. Vyhodnotit, jak si portfolio vede můžete na horizontu minimálně několika měsíců, lépe samozřejmě minimálně po roce. Měnit portfolio po měsíci znamená, že nevěříte svému vlastnímu výběru, takže je od začátku něco špatně.
Když cena fondů klesá, určitě nemá smysl bezmyšlenkovitě prodávat. Nejste-li přesvědčeni, že pokles bude dlouhodobý, pokuste sepokles ceny vnímat jako příležitost k dalšímu nákupu. Rozhodně pomáhá investovat pravidelně, můžete i do několika fondů zároveň. Určitě tím minimalizujete vliv kolísání cen na vyše portfolio.

Seriál článků o podílových fondech

Chcete začít investovat do podílových fondů a nechcete na nic zapomenout? Připravili jsme pro vás průvodce krok za krokem

 1. 4 základní typy podílových fondů
 2. Investiční program
 3. Jak porovnávat otevřené podílové fondy
 4. Jak sestavit portfolio podílových fondů
 5. Jak vybíráme fondy?
 6. Jak vybírat peníze z podílového fondu?
 7. Jak vybrat svůj podílový fond krok za krokem
 8. Jak začít investovat do podílových fondů ve 4 krocích
 9. Jaká rizika jsou spojená s investováním do otevřených podílových fondů?
 10. Jednorázová vs. pravidelná investice
 11. Jsou pro vás vhodné podílové fondy?
 12. Náklady vašeho podílového fondu
 13. Ostatní typy fondů
 14. Proč mít peníze jinde, než na spořícím účtu?
 15. Výhody investování do podílových fondů

Comments are closed.