Akcie

cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel (akcionář) vložil své peníze do kapitálu společnosti a má jako spoluvlastník má právo na část zisku společnosti ve formě dividend a právo podílet se na řízení společnosti prostřednictvím hlasování na valné hromadě společnosti.

Podílové fondy nakupují většinou tzv. veřejně obchodované akcie, které se dají nakoupit a prodat na burze cenných papírů

« Back to Glossary Index

Comments are closed.