Dluhopis

(někdy také bond, obligace) je cenný papír, který dává jeho držiteli právo na výplatu dlužné částky (tzv. nominální hodnoty dluhopisu) v den splatnosti dluhopisu, případně na výplatu stanoveného výnosu z dluhopisu, nejčastěji ve formě pravidelných výplat (kupónů) ve výši n% z nominální hodnoty.

Například jestliže manažer podílového fondu nakoupí dluhopis o nominální hodnotě 1000 Kč s kupónem 5% se splatností za 3 roky,  fond tím získá a) každoročně v průběhu příštích tří let výplatu kuponu 50 Kč (5% z 1000 Kč) a b) za 3 roky, kdy nastane splatnost dluhopisu dostane jeho nominální hodnotu 1000 Kč. Dluhopis může také kdykoliv před jeho splatností prodat.

« Back to Glossary Index

Comments are closed.