Investiční strategie

plán umístění finančních prostředků podílového fondu do různých investičních instrumentů (cenných papírů) včetně definice investičních cílů, investičního horizontu, analýzy rizik a dalších omezení stanovených klientem nebo vnitřními pravidly správce fondu.

« Back to Glossary Index

Comments are closed.