Portfolio manažer

člověk, kterého najímá správce podílového fondu (investiční společnost) aby se aktivně staral o umístění prostředků fondu. Portfolio manažer sestavuje investiční strategii, provádí analýzu trhu a sestavuje prognózu dalšího vývoje, nakupuje nebo prodává cenné papíry, přesvědčuje a získává klienty, vytváří reporty shrnující výkonnost svého portfolia (hospodaření fondu).

Ve velkých společnostech část funkcí předává jiným specialistům, například má k dispozici tým analytiků. Práce portfolio manažera vyžaduje vysokou kvalifikaci, ekonomické vzdělání a velkou psychickou odolnost, velikost portfolia se totiž často pohybuje v řádech miliard korun. Kdo je portfolio manažerem v daném konkrétním podílovém fondu najdete na webových stránkách investiční společnosti

« Back to Glossary Index

Comments are closed.