Předdůchod

Možnost čerpat část naspořených prostředků z doplňkového penzijního spoření ve formě pravidelných dávek až 5 let před dosažením důchodového věku účastníka. Umožňuje čerpání vlastních prostředků v případě ztráty zaměstnání nebo při nemožnosti pracovat ze zdravotních důvodů v době, kdy účastník nemá nárok na starobní důchod

« Back to Glossary Index

Comments are closed.