Přerušení stavebního spoření

Stavební spořitelna může v odůvodněných případech na základě písemné žádosti účastníka rozhodnout o přerušení stavebního spoření na nezbytně nutnou dobu. Důvodem je zhoršení finanční situace účastníka. Při přerušení jsou prostředky na účtu nadále úročeny, účastník neztrácí ani připsanou státní podporu.

« Back to Glossary Index

Comments are closed.