Rizikový profil fondu

Je jeden z údajů, které jsou správci podílových fondů povinni zveřejňovat o každém fondu. Označuje se číslem od 1 do 7. Platí, že čím vyšší číslo, tím vyšší riziko kolísání hodnoty fondu a tím i vyšší riziko investice. Ukazatel se počítá na základě historických dat, pravidelně se přehodnocuje a může se v průběhu času měnit.

« Back to Glossary Index

Comments are closed.