Volatilita

popisuje kolísání hodnoty cenného papíru v čase. Jedná se o měřítko rizikovosti cenného papíru, čím vyšší je kolísání hodnoty cenného papíru v čase, tím je riziko spojené s investicí do daného cenného papíru vyšší. To samé se dá říct i o volatilitě cen podílových fondů (podílový list je také cenný papír). Akciové fondy mají vysokou volatilitu, jejich hodnota kolísá nejvíce. Konzervativní fondy peněžního trhu mají volatilitu nejnižší.

« Back to Glossary Index

Comments are closed.