Vstupní poplatek

je poplatek, který si správce podílového fondu strhává při nákupu podílové jednotky. Počítá se jako procento z investované částky. U pravidelného investování se někdy vstupní poplatky počítají jako procento z cílové částky a platí se zvlášť. Vstupní polatky se liší podle typu fondu, čím konzervativnější podílový fond, tím (většinou) nižší vstupní polatek

« Back to Glossary Index

Comments are closed.