4 základní typy podílových fondů

Podílové fondy Universita spoření a investování

V České republice se nejčastěji setkáte s fondy peněžního trhu, dluhopisovými fondy, akciovými fondy, smíšenými fondy a fondy fondů. V tomto článku si o nich řekneme více.

Fondy peněžního trhu

  • Předmět investování – krátkodobé nástroje peněžního trhu (směnky, pokladniční poukázky, cenné papíry se splatností do 1 roku)
  • Riziko – nízké
  • Očekávaný výnos – nízký, podobný, jako u spořicích účtů (kolem 1%, spíše méně…)

Nejkonzervativnější fondy s nízkým rizikem a (většinou) i nízkým výnosem, který se příliš neliší od výnosů na spořicích účtech.

Dluhopisové fondy

  • Předmět investování – státní nebo korporátní dluhopisy
  • Riziko – vyšší, než u peněžního trhu
  • Očekávaný výnos – nižší, stabilní (2-5%)

Dluhopis je cenný papír, kde se dlužník (např. stát, korporace) v okamžiku splatnosti dluhopisu zavazuje vplatit nominální hodnotu dluhopisu (v podstatě výše dluhu). Do doby splatnosti dluhopisu vyplácí pravidelné platby (kupon), což je % z nominální hodnoty. Např. 3% výnos dluhopisu o nominální hodnotě 1.000 Kč – každý rok do splatnosti dostanu 30Kč z každého. Riziko dluhopisových fondů (kolísání jejich hodnoty) je vyšší než u fondu peněžního trhu. Zisk je stabilní, snadno předvídatelný, přesto se občas můžeme setkat se skokovou změnou hodnoty dluhopisových fondů (většinou v důsledku akcí centrálních bank).

Akciové fondy

Riziko u těchto fondů je nejvyšší, fondy (akcie obecně) často reagují na nejnovější zprávy, velice dynamicky se mění. Dají se tedy doporučit pro dlouhodobé investory, kteří se musí obrnit trpělivostí a udržet se i v případě, když jejich cena začne padat. Stejně rychle může zase vyrůst. Odměnou jsou potenciálně nejvyšší zisky.

Smíšené fondy

  • Předmět investováníakcie a dluhopisy
  • Riziko – střední
  • Očekávaný výnos – Střední až vyšší (do 10%)

Jsou na půl cesty mezi fondy akciovými a dluhopisovými. Kombinují výhody obou typů fondů, velmi zjednodušeně řečeno, v případě pádu akciových trhů část, která je investována do dluhopisů brání v rychlém pádu hodnoty fondu (hodnota padá pomaleji), v případě růstu akciových trhů pomaleji roste. Dluhopisy fungují jako „vyhlazovač výkyvů“.

Fondy fondů

Jsou fondy, které nakupují podílové listy nebo akcie jiných podílových fondů. Podle toho, které fondy nakupuje, může spadat do kterékoliv výše popsané kategorie a není samostatným typem fondu. Například akciový fond fondů nakupuje podílové listy akciových podílových fondů.

Seriál článků o podílových fondech

Chcete začít investovat do podílových fondů a nechcete na nic zapomenout? Připravili jsme pro vás průvodce krok za krokem

 1. 4 základní typy podílových fondů
 2. Investiční program
 3. Jak porovnávat otevřené podílové fondy
 4. Jak sestavit portfolio podílových fondů
 5. Jak vybíráme fondy?
 6. Jak vybírat peníze z podílového fondu?
 7. Jak vybrat svůj podílový fond krok za krokem
 8. Jak začít investovat do podílových fondů ve 4 krocích
 9. Jaká rizika jsou spojená s investováním do otevřených podílových fondů?
 10. Jednorázová vs. pravidelná investice
 11. Jsou pro vás vhodné podílové fondy?
 12. Náklady vašeho podílového fondu
 13. Ostatní typy fondů
 14. Proč mít peníze jinde, než na spořícím účtu?
 15. Výhody investování do podílových fondů

Comments are closed.